Khóa chống trộm

Liên hệ

  • Khóa có còi hú báo động
  • Xài Pin dạng cúc áo, mua ở các cửa hàng kinh kiện điện tử, bán đồ chơi, không mua ở các quầy đồng hồ.
  • Ứng dụng: khóa cửa nhà, cửa kho, xa honda có còi hú báo động

Còn hàng