Thông số tham số ghi hình

THAM SỐ GHI HÌNH

 
  Analog:   IP/ AHD/CVI Camera:          
CIF: 4~5G/ day*channel   1080p: 44G/day/ch    
D1: 8~10G/ day*channel   720p: 26G/day/ch    
960H: 12~20G/ day*channel   960H: 24G/day/ch,    
audio691.2M/ day*channel   D1: 16~20G/day/ch    
    Số kênh của đầu ghi Dung lượng ghi cho 1 kênh trong 1 ngày (tùy theo chế độ ghi hình) Tổng DVR trên ngày Dung lượng HDD Số ngày dự tính
  Ví dụ đầu ghi 4 kênh, chế độ ghi hình 4*D1 4 10 40 500 12.5 Như vậy với ổ cứng 500GB lắp cho đầu ghi hình 4 kênh, đặt chế độ ghi hình chuẩn D1
thì thời gian ghi tầm 12 ngày
  Ví dụ đầu ghi 16 kênh, chế độ ghi hình 16*CIF 16 5 80 500 6.25
Bài viết liên quan